Jest to symbol zastępczy subdomeny static.promreport.com